Sociální psychologie

 

Manipulace

03.09.2020

Manipulace. Slovo, které samo o sobě zaduní v hlavě jako varovný maják. Ovlivňování svého okolí k osobnímu prospěchu má většina lidí spojené s negativními zkušenostmi. Málokdo však přemýšlí nad tím, že manipulace může mít také svou pozitivní stránku. Není snad určitou formou manipulace výchova dítěte? Nebo pokus o předcházení konfliktu?

Teorie agrese

15.04.2020

Pod pojmem agrese se skrývá samotná podstata naší zvířecí duše. Když ještě nebyl lidský druh o tolik vyspělejší než ostatní savci kráčející po mladé Zemi, sdíleli jsme s ostatními živočichy primitivní reakce na nové situace představující potencionální nebezpečí- a ty nám v určité pozměněné formě zůstaly dodnes. Agrese zůstává naší jedinečnou reakcí...

Velké skupiny

15.04.2020

V jakékoliv skupině platí určitá pravidla. Liší se však podle toho, jak je skupina velká- určitě si všichni umíme představit, že život ve skupině funguje jinak v pěti a jinak ve třiceti lidech. Právě třicet lidí je pomyslná hranice dělící velkou a malou skupinu- nad tento počet už se bavíme o skupině velké. Jaké skupiny si můžeme představit...

Naše postoje bezpochyby určují náš vnitřní svět. Napoví nám, co se nám zdá hezké, správné, dobré a co naopak špatné nebo dokonce ohavné. Postoj je náš vnitřní hlas, který hodnotí všechno kolem nás; ať jsou to lidé, věci nebo názory, představy. Můžeme jasně vědět, proč se v nás postoje utvořily. Postoje se odvozují od našich hodnot.

Když se zaměříme na skupiny, je nutné si nejdříve povědět, co to skupina vlastně je- přesněji tedy malá skupina. Skupina je skupinou od toho okamžiku, kdy probíhá vzájemný kontakt mezi nejméně třemi lidmi (dva lidé jsou už málo, dvojice je poeticky označována dyádou).

Skupiny a dav

17.09.2019

Sociální skupina není jen tak nějaké seskupení lidí. Abychom ji mohli pojmenovat skupinou, musí splňovat následující body:

Komunikace

11.09.2019

Na komunikaci stojí každé vzájemné působení dvou lidí. Komunikujeme spolu slovy (verbálně) a řečí těla (neverbálně).