Oblasti

11.08.2019

Nyní se pokusíme vysvětlit oblasti psychologie. Je jich mnoho, a tak jsme pro vás vybrali ty, se kterými byste se mohli setkat nejčastěji.

Teoretické:

 • Obecná psychologie- hledá obecné zákonitosti psychiky, zkoumá vlastnosti, stavy a procesy
 • Sociální psychologie- zkoumá působení jedince v rámci sociální skupiny (nezkoumá skupinu jako celek!- tím se zabývá sociologie)
 • Vývojová psychologie- mapuje vývoj jedince od početí až do úmrtí
 • Evoluční psychologie- vysvětluje lidskou mysl v evolučně biologickém smyslu, srovnává s ostatními živočichy
 • Psychopatologie- zkoumá odchylky od psychologické normy (nemoce, poruchy, vrozené defekty atd.)
 • Neuropsychologie- zabývá se spojitostí CNS (centrální nervové soustavy- mozek, mícha) a psychikou
 • Kognitivní psychologie- snaží se porozumět vnitřním mentálním obsahům pomocí počítačové metafory
 • Metodologie- věda o teorii a realizaci výzkumu

Praktické:

 • Poradenská psychologie- poskytnutí odborných rad na danou problematiku, zaměřuje se na konkrétní oblasti (např. párová, rodinná..)
 • Klinická psychologie- pracuje s psychopatologickými jevy a odchylkami, existuje také speciálně dětská klinická psychologie
 • Forenzní psychologie- zjišťuje psychické rysy obviněných, a dále sestavuje odborné posudky k soudům
 • Policejní psychologie- vytváří pravděpodobný profil pachatele, uplatňuje se při vyšetřování i jako odborná intervence
 • Pedagogická psychologie- zkoumá výchovu a vzdělávání dětí
 • Školní psychologie- řeší specifické problémy žáků již v určité škole
 • Psychoterapie- pomocí psychoterapeutických technik a pomůcek se snaží pomoci pacientovi v jeho problémech
 • Psychologie sportu- uplatnění ve sportovní kariéře k dosažení lepších výsledků a prevence potíží
 • Psychologie reklamy- volí a vymýšlí typy reklam, aby nejefektivněji zacílily na občany
 • Vězeňská psychologie- psycholog pracuje přímo s odsouzenými ve vazbě
 • Personální psychologie- pomáhá vybírat nové zaměstnance
 • Psychologie práce a organizace- rozebírá vztahy na pracovišti, management firmy, výkonnost pracovníků..
 • Psychologie zdraví/psychosomatika- pomáhá postiženým při krizích (např. živelné pohromy, přepadení..), zároveň zkoumá vztah těla a psychiky

Speciální:

 • Zoopsychologie- věda na pomezí zoologie (věda o zvířatech) a psychologie, zkoumá zvířecí psychiku
 • Psychometrika- věda o sestavování dotazníků, testů a metod