Nežádoucí typy výchovy

16.04.2020

V předchozím článku jsme si pověděli o nejběžnějších výchovných stylech, které kolem sebe můžeme vnímat. Všechny měly své pro a proti. Některé byly pro vývoj zdravého dítěte vhodnější než jiné. Existují však styly výchovy, které svým působením přímo ubližují dítěti a jsou nebezpečné jeho duševnímu zdraví. Některé z nich si pro výstrahu vyjmenujeme.

  • Dítě je příliš přísně kontrolováno a rodiče na ně kladou příliš velké nároky a požadavky. Takové dítě se pak stává úzkostlivým a má sklony k perfekcionismu. Pokud nezvládá situaci, může si selhání dávat sobě za vinu a namířit proti sobě hněv (ve formě sebepoškozování).
  • Rodiče, kteří na sebe kladou velké nároky, mohou tuto tendenci přenášet na své děti. Každá chyba, i drobná a nepodstatná, je dramatizována a odsuzována. Dítě se stává nečinným, a aby nevyvolalo další odmítavé reakce, raději se stává pasivním a nečinným.
  • Obzvláště ničivé důsledky má zanedbávání dítěte od útlého věku. Pokud mu není věnovaná dostatečná dávka péče a pozornosti, stává se slabomyslným. Přestože může mít normální inteligenci, projevuje se jako dítě s mentálním deficitem (tzv. sociální oligofrenie).
  • Rodiče by měli být ve výchově vždy za jedno a nevést výchovu plnou rozporů. Když dítěti jeden rodič zakáže činnost a druhý mu ji záhy schválí, je dítě dezorientované a nejisté ohledně pravidel a hranic. Rozporuplná výchova může být i v nejistotě jednoho z rodičů, kdy je nerozhodný a v jeden okamžik dítěti povolí, aby v dalším takovém případu dítě rázně zarazil. Dítě trpí úzkostí, je nejisté a ztrácí důvěru ve vnější svět i samo sebe.
  • V minulém století bylo v České republice řešeno tehdy aktuální téma ve státních ústavech pro výchovu dětí- psychická deprivace. Biologické potřeby dětí sice byly dostatečně uspokojovány, avšak psychické byly zanedbávány. Dětem chyběl sociální kontakt, vlídné slovo a fyzická blízkost, kterou všichni nutně potřebujeme. Děti strádaly z nedostatku lásky až zavrhování a nezájmu jejich okolí. Vyrůstali z nich jedinci na pokraji společnosti. Jevili sklony k agresivitě a byli nepřátelsky naladění vůči světu i lidem.