Neúspěch- jak z něho vytěžit to nejlepší

08.09.2020

Ambice nám dláždí cestu k novým možnostem a růstu. Bez onoho jiskrného puzení vpřed bychom neměli chuť posouvat se dál. Okolnosti v životě však mohou nastat různé. Zrovna tak se setkáváme s životními zdary, tak i s neúspěchem. Neúspěch v životě někdy dokáže pořádně zacloumat s naší vírou v sebe sama. Ze všech stran se k nám snáší moudra typu: ,,Všechno zlé je k něčemu dobré.", ,,Vezmi si z toho ponaučení." nebo ,,Zas bude líp.". A my jen mlčky skřípeme zuby a snažíme se o křečovitý úsměv. Co nás v takové situaci doopravdy podrží? A co je důležitější, pomůže pokračovat na naší cestě k cíli?


Představy o svých cílech má každý jiné. Nelze srovnávat vize dvou lidí. Stejně tak každý vnímá jinak úspěch a neúspěch. Existují lidé, kteří dostali do vínku téměř ,superschopnost´ úspěch si spíše nepřipouštět nebo ji brát jako impulz k tomu, aby ve svém snažení více zabrali. Avšak i tito lidé mohou zažít beznaděj a zoufání. Často na nás takto zapůsobí situace, kdy jsme zažili více menších neúspěchů v krátkém čase nebo jeden velký, který nám notně zamával se životem.


Kouzlo neboli kletba dominového efektu

V takovém momentu selhání se nám v mysli začnou tvořit neodbytné myšlenky. Řetězí se stále hlouběji do našeho vědomí, jedna méně logická než druhá. Jsem špatný. Nemám na to. Nikdy jsem se o to neměl snažit. Tyto pochybnosti pramení z pocitu viny a frustrace, že se nám náhle uzavřela nebo ztížila cesta k cíli. Kouzlo dominového efektu nás proto může zavést od ztráty pracovního místa až k výčitkám toho, že jsem nikdy nedokázal dělat správně svou práci. Je důležité si uvědomit, že tyto scénáře proudí pouze z pocitů zklamání a pomáhají nám v závěru vypořádávat se s náhlým šokem. Nemusíme se jich zúčastnit. Pouze sledujme tok našich myšlenek, jako bychom stáli mimo naši hlavu a pozorovali řeku vinoucí se lesním podrostem. Všechny splašené, zbrklé a zraňující myšlenky jsou pouze oblázky, které do řeky vhazuje naše rozjitřená mysl. Nevstupujme do řeky, nenechme se jí unést a topit se v jejím dravém proudu. Zůstaňme na břehu a sledujme, co se děje uvnitř. Nechme řeku, ať všechno vstřebá a sama se posléze pročistí.


Náš výkon nedefinuje naši osobnost

Reálné možnosti našeho snažení často vidíme zkresleně. Za zkreslení zodpovídá tzv. základní atribuční chyba. Ukazuje nám, že přičítáme vinu ve větší míře své osobnosti a tomu, jací jsme. Jakou máme hodnotu. Mnohdy vypouštíme z našich úvah důležitý prvek; okolnosti a situační příčiny. Pravdou je, že neúspěch nemusí mít nutně žádnou spojitost s námi. Nemůžeme a nemohli jsme jej ovlivnit. A pokud víme, že jsme neúspěch zavinili vlastním přičiněním, nikdy to neznamená, že jsme špatní lidé. Na závěr si tato věta zaslouží zopakování: Náš výkon nedefinuje naši osobnost.


Když se nám všechno hroutí

Jak bylo zmíněno v úvodu článku, skutečná potíž nastává, když nás stihne jeden neúspěch za druhým nebo skutečně velké selhání. Když se nám život, lidově řečeno, začne hroutit pod rukama. Přestože se nám zdá, že jsme přišli o poslední stéblo jistoty, nikdy se nedostaneme do situace, že se zbortí doslova celý svět. Stále máme nějaké věci pod kontrolou. Vždy si můžeme být jisti, že vyjde slunce, ráno otevřeme oči a půjdeme si uvařit čaj. V náročných životních situacích nám naše denní rituály (ať se jedná o náš oblíbený pořad nebo večerní meditaci) pomohou překlenout nejkritičtější období a vrátit se zpět. Náš život se může proměnit v chaos, ale i přesto nám zůstanou nedělní procházky přírodou. Jakmile cítíme, že naše energie klesla na bod mrazu, dopřejme si čas na regeneraci.


Neúspěch nebo výzva?

Skutečná síla v člověku se nedá měřit nebo srovnávat s ostatními. Každý jedinec si prošel jinými zkušenostmi, má jinou míru odolnosti a jiné podmínky, které určují jeho život. Neúspěch je možnost, jak nechat svůj charakter a svoji osobnost růst. Největší a nejhorší neúspěchy nám předají nejdůležitější zkušenosti pro život. To ony mohou být silou, která nás zastaví a srazí k zemi, nebo puzením, které nás donutí vystřelit vpřed. I kdyby to měl být malý, váhavý krůček vpřed, neváhejte a udělejte ho.