Manipulace

03.09.2020

Manipulace. Slovo, které samo o sobě zaduní v hlavě jako varovný maják. Ovlivňování svého okolí k osobnímu prospěchu má většina lidí spojené s negativními zkušenostmi. Málokdo však přemýšlí nad tím, že manipulace může mít také svou pozitivní stránku. Není snad určitou formou manipulace výchova dítěte? Nebo pokus o předcházení konfliktu?

Pravdou však zůstává, že je užitečné znát především taktiky negativní manipulace, abychom byli schopni ji včas rozpoznat a umět se jí bránit.

Začneme proto momentem, kdy si manipulátor vybírá svou oběť. Osobnosti, které mají tendenci ovlivňovat lidi kolem sebe, častokrát umí podprahově vycítit, kdo je z potenciálního výběru ta nejlepší oběť. Zaměří se na její osobnostní vlastnosti, zjišťují a zkouší, s kým vlastně mají co dočinění.

Manipulátoři si vybírají osobnosti, u kterých převládají tyto vlastnosti:

 • Submisivní osobnosti
 • Nízké sebevědomí
 • Pocity méněcennosti
 • Lehce ovlivnitelní
 • Spíše introvertní temperament
 • Lidé s dlouhodobě neuspokojenými potřebami

Manipulátor dokáže odhadnout, když se někdo právě nachází v nepříznivé situaci. Je poté jednodušší si dotyčného člověka omotat kolem prstu. Do karet agresorovi nahrávají určitá paradigmata nastavená v myslích většiny lidí.

 • Máme tendenci podřídit se vůli lidí, kteří mají moc (nebo to přesvědčivě předstírají)
 • Když něco slíbíme či prohlásíme na veřejnosti, spíše to později dodržíme a stojíme si za tím, přestože jsme to vyslovili s donucením
 • Jakmile dostaneme dar, nebo se nám dostane laskavosti, máme tendenci toto chování oplácet
 • Větší míru důvěry chováme k lidem, s nimiž máme společné zájmy, názory a přístup k životu (přestože to manipulátoři také vždy předstírají)
 • Jsme náchylnější k ovlivnění v náročných životních situacích (náročné životní situace se vyznačují větší mírou stresu, než jsme schopni zvládnout, a potřebujeme více opory ve vztazích)

Přesuneme se až k samotným manipulačním taktikám. Manipulátor na sebe převezme roli někoho úplně jiného. Jednotlivé tváře manipulace můžeme vidět jako masky, které na sebe bere nebo střídá jednu za druhou. Obecně přejatá představa agresivního a zastrašujícího manipulátora je pouze zlomkem z celkové škály jeho taktik.

Mezi zlé manipulátory patří Diktátor. Vystupuje jako autoritativní mocná osoba. Je silně dominantní. Bere své slovo jako zákon a od ostatních očekává slepé následování vlastních přání. Argumentuje tradicemi, zaběhnutým řádem. Rád používá různé citáty slavných osobností, aby dodal svým tvrzením váhu.

Počtář funguje na principu zvažování výhodných a nevýhodných nabídek a možností. Někde se mu osvědčí využít tvrdých, nekompromisních opatření, aby si zajistil poslušnost, jinde se lépe uplatní zaimponovat druhé osobě a získat si ji nenásilnou cestou. V situacích, které jsou mu nepříjemné, raději onemocní či na ně zapomene. Když mu to prospěje, zdůrazňuje své zásluhy a zároveň degraduje druhé. Je schopen poskytnout štědré dary a služby, ale naopak očekává mnohem větší služby a laskavosti ze strany darovaného.

Máma/táta jsou jedním z tzv. hodných manipulátorů. Vyvolí si oběť, o niž pak usilovně pečuje. Ve jménu ochrany ji udržuje od vnějšího světa a drží ji v izolaci, v závislosti na sobě. Stará se o svoji oběť, i pokud o to ona sama nestojí. Mají pocit, že přesně ví, co je pro ni nejlepší a také to udělají. Neexistuje možnost, že se mýlí. Manipuluje především zdánlivě dobrými skutky, vynucuje pomáhání a vyžaduje obdiv a uznání druhého. V rodině tito manipulátoři útočí na pocity ostatních členů, navozují dusivou atmosféru. V manželství se uchylují k citovému vydírání a svými činy mohou zcela rozvrátit rodinu.

Chudáček dává na odiv předstíranou bezmocnost a méněcennost. Chrání se zdůrazňováním svých handicapů, znevýhodnění a starostí. Nepříjemné úkoly neslyší nebo na ně zapomene. Spoléhá se na dobrotu a soucit ostatních. Jedná se o jednu nejtěžších forem citového vydírání.

Břečťan je podobný svým ovlivňováním Chudáčkovi. Před publikem simuluje různá zdravotní onemocnění a znevýhodnění, vypráví o svém těžkém životním osudu. Je závislý na silnějších jedincích, přijímá od nich péči a pozornost. Je zvyklý na parazitující povahu vztahů.

Doufám, že vám článek pomohl lépe se orientovat v nebezpečných taktikách komunikace a pevně věřím, že vám rozšíření poznatků o manipulaci bude v budoucnu užitečné. V následujícím článku si podrobně rozebereme obranu proti manipulaci.