Děti a rodina

V předchozím článku jsme si pověděli o nejběžnějších výchovných stylech, které kolem sebe můžeme vnímat. Všechny měly své pro a proti. Některé byly pro vývoj zdravého dítěte vhodnější než jiné. Existují však styly výchovy, které svým působením přímo ubližují dítěti a jsou nebezpečné jeho duševnímu zdraví. Některé z nich si pro výstrahu vyjmenujeme....

Typy výchovy

16.04.2020

V současnosti vidíme velký zájem veřejnosti o téma výchovy dítěte. Na trhu nacházíme spoustu titulů o zásadách zdravé a správné výchovy, odborníci vedou rozhovory a poskytují své poznatky mladým rodičům, internet je plný článků radících jak být dobrou matkou/otcem. Odlišný pohled na výchovu můžeme jasně vidět mezi generacemi i odchylky způsobené...

V našem životě se neustále někam posouváme. Neskončíme v jednom bodu, v němž bychom setrvali až do konce života bez jediné změny na našem těle nebo v naší psychice. Tyto nejprve váhavé a později jisté a rázné krůčky dopředu nám zajišťuje vývoj. Samotná vývojová (v některé literatuře se uvádí též ontogenetická) psychologie zkoumá změny psychiky s...