Vítejte na stránce věnované psychologii a všem zajímavým informacím, které souvisí s lidskou duší, pro každého srozumitelné. Snad se dozvíte mnoho nového, co vám bude užitečné v životě nebo ve vlastním studiu.  

Něco o mně

Jsem studentka psychologie a ráda bych vám zábavnou a lehce srozumitelnou formou přiblížila tento úžasný obor a snad vás i nadchla pro hlubší prozkoumání této vědy.

Na co se můžete těšit

Blog je teprve v počátečním stadiu a články budu přidávat postupně. Přibudou i další rubriky a odkazy na zajímavé zdroje. Zatím si užijte letmý pohled do toho, co se chystá. 

Ambice nám dláždí cestu k novým možnostem a růstu. Bez onoho jiskrného puzení vpřed bychom neměli chuť posouvat se dál. Okolnosti v životě však mohou nastat různé. Zrovna tak se setkáváme s životními zdary, tak i s neúspěchem. Neúspěch v životě někdy dokáže pořádně zacloumat s naší vírou v sebe sama. Ze všech stran se k nám snáší moudra typu:...

Manipulace

03.09.2020

Manipulace. Slovo, které samo o sobě zaduní v hlavě jako varovný maják. Ovlivňování svého okolí k osobnímu prospěchu má většina lidí spojené s negativními zkušenostmi. Málokdo však přemýšlí nad tím, že manipulace může mít také svou pozitivní stránku. Není snad určitou formou manipulace výchova dítěte? Nebo pokus o předcházení konfliktu?

V předchozím článku jsme si pověděli o nejběžnějších výchovných stylech, které kolem sebe můžeme vnímat. Všechny měly své pro a proti. Některé byly pro vývoj zdravého dítěte vhodnější než jiné. Existují však styly výchovy, které svým působením přímo ubližují dítěti a jsou nebezpečné jeho duševnímu zdraví. Některé z nich si pro výstrahu vyjmenujeme....

Typy výchovy

16.04.2020

V současnosti vidíme velký zájem veřejnosti o téma výchovy dítěte. Na trhu nacházíme spoustu titulů o zásadách zdravé a správné výchovy, odborníci vedou rozhovory a poskytují své poznatky mladým rodičům, internet je plný článků radících jak být dobrou matkou/otcem. Odlišný pohled na výchovu můžeme jasně vidět mezi generacemi i odchylky způsobené...

V našem životě se neustále někam posouváme. Neskončíme v jednom bodu, v němž bychom setrvali až do konce života bez jediné změny na našem těle nebo v naší psychice. Tyto nejprve váhavé a později jisté a rázné krůčky dopředu nám zajišťuje vývoj. Samotná vývojová (v některé literatuře se uvádí též ontogenetická) psychologie zkoumá změny psychiky s...

Teorie agrese

15.04.2020

Pod pojmem agrese se skrývá samotná podstata naší zvířecí duše. Když ještě nebyl lidský druh o tolik vyspělejší než ostatní savci kráčející po mladé Zemi, sdíleli jsme s ostatními živočichy primitivní reakce na nové situace představující potencionální nebezpečí- a ty nám v určité pozměněné formě zůstaly dodnes. Agrese zůstává naší jedinečnou reakcí...

Velké skupiny

15.04.2020

V jakékoliv skupině platí určitá pravidla. Liší se však podle toho, jak je skupina velká- určitě si všichni umíme představit, že život ve skupině funguje jinak v pěti a jinak ve třiceti lidech. Právě třicet lidí je pomyslná hranice dělící velkou a malou skupinu- nad tento počet už se bavíme o skupině velké. Jaké skupiny si můžeme představit...

Svět kolem nás a všechno v něm se projevuje v chaotické změti různých prvků. Naše mysl se snaží v okolním světě zorientovat a najít ve zdánlivém šumu smysluplné celky, které by nám o okolí řekly víc.